Emborg - Ry

Hejnæsvej

Turens længde: ca. 6 km
Veje og Stier: Hejnæsvej er privat vej med offentlig adgang og med fast belægning. 
Start: Emborgvej/ Hejnæsvej, ca. 200 m nordvest for Emborg Bro, hvor Gudenå krydser Emborgvej. 
Slut:   Kvickly Ry (Siimtoften, 8680 Ry)

Om traveturen

Ved Emborg Bro over Gudenåen er der indrettet faciliteter, primært for kanosejlere.
Hejnæsvej er en skovrig strækning med kun få ejendomme. Kun ærindekørsel er tilladt.

Udarbejdet af 

Bemærk: Turen er ikke afmærket i landskabet

OBS: Læs regler omkring adfærd i private skove her.